preloader
Yukarı
İletişime Geç
Esentepe mahallesi Büyükdere caddesi
Loft Residence apt. No.201/6 Şişli İst
Tel: 0850 225 0 555
Tanışalım
Yeni bir reklam gezegenini keşfetmek
ve bizleri tanımak için
merhaba@creatuce.com

Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama ve Markalar için Önemi

Günümüzdeki rekabet ortamı düşünüldüğünde hedef kitleye ulaşabilmenin ciddi zorlukları karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla özellikle sağlık sektöründeki markaların konvansiyonel mecraların yanında dijital pazarlama konusunda da başarılı olması büyük önem taşımaktadır. İşte sağlık sektöründe dijital pazarlama konusunda başarılı olmak isteyen markaların önem vermesi gereken konular:

Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama 1: Dijital Strateji

Her markanın çok fazla rakibi olmasından tutun da hedef kitlenin değişen beklentilerine kadar çok geniş bir skalada karşımıza çıkan bu zorlukları yenmenin yolu da doğru bir strateji ile yol çıkmakta yatmaktadır. Dolayısıyla her iletişim faaliyetinde olduğu gibi ‘’sağlık sektöründe dijital pazarlama’’ başlığı altında yapılacak her çalışmada da strateji büyük önem taşımaktadır çünkü tüm başarılı çalışmaların temelinde strateji vardır. Bunun için stratejinin temel başlıklarına detaylı bir biçimde odaklanmak gerekmektedir. Yani hiçbir yaratıcı faaliyete geçmeden, öncelikle markanın iletişim amaçları, hedef kitlesi, durum analizi, rakip analizi marka ile uzman kişiler tarafından ortak bir çalışma ile hazırlanmalıdır. Bunun sonucunda ortaya çıkarılacak strateji; iletişim sürecinde yaşanması muhtemel tıkanıklıkların önüne geçecek, yapılan her faaliyetin sonuçlarının daha doğru değerlendirilmesini sağlayacak ve tüm süreçlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama 2: Web Sitesi

Sağlık sektöründe dijital pazarlama dendiğinde ilk akla gelen unsur genellikle web sitesi oluyor. Dolayısıyla çoğu marka gibi sağlık sektöründe yer alan markalar da kendi web sitelerini oluşturuyor. Fakat bir web sitesine  sahip olmanın bir marka için dijital pazarlama alanında sadece bir araç olduğu bazen gözden kaçabiliyor çünkü markalar dijitale ilk adım attıklarında bunun temelde bir web sitesine sahip olmak olduğunu düşünüyorlardı. Dijital o yıllarda web sitesi eşittir dijital demekti.

Günümüzde de marka web siteleri hala oldukça önemli fakat artık sadece ‘’var olmaları’’ yetmiyor. Güncel olmaları, markanın karakterine uygun olmaları, diğer iletişim faaliyetleriyle koordineli ve uyumlu olmaları, hedef kitlesinin değişen ihtiyaçlarına -hedef kitlesi bu ihtiyaçları fark etmese bile- çözümler sunması gerekiyor. Bunun da strateji temelli olması büyük önem taşıyor.

3) Sosyal Medya

‘’Sosyal medya çok eğlenceli, biz de bir hesap açalım; bedava bir mecra ve satışlarımızı artırmamızı sağlayabilir.’’ Bu cümle sağlık sektöründe dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen bir marka için genellikle başarısız bitecek bir yolculuğun fitilini ateşleyebilir. Dijital pazarlamanın en önemli kalemlerinden birisi de sosyal medyadır. Sosyal medya markanın hedef ve amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunabilir fakat tıpkı web sitesi gibi sosyal medyanın da bir araç olduğunu unutulmamalıdır. Doğru bir strateji üzerinden sağlık sektöründeki dijital pazarlama kuralları iyice benimsendikten sonra faaliyetler planlanmalıdır. Çünkü sağlık sektöründe dijital pazarlama tıpkı geleneksel pazarlama gibi birçok kurala tabidir. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için burada ekstra bir özen gerekmektedir. Ayrıca sosyal medyada hangi mecranın doğru mecra olduğuna iyi karar verilmesi gerekir.

Örneğin, Pharmaton gibi bir marka için doğru mecra Instagram olabilir.

4) Mobil Uyumluluk

Mobil uyumluluk sadece biçimsel olarak düşünülmemelidir. Sağlık sektöründe dijital pazarlama faaliyetinde bulunacak markaların mutlaka içeriklerin mobilde okunurluğunu test etmelidir. Örneğin bu içerikler ne kadar bilimsel olacak, insanlar bu içerikleri genellikle nerelerde okuyacak gibi sorular ile dijital stratejinin buluştuğu noktada doğru kararlar verilmelidir.

5) Bütüncül Yaklaşım

Ayrı ayrı maddelerini konuştuğumuz dijital pazarlamanın en önemli maddesi bütüncül bir yaklaşım sergilemektir. Başarılı olmak isteyen markalar da web sitesiyle, sosyal medyasıyla bütüncül bir görünüm sergilemelidir. Çünkü ‘’tekrar’’ hedef kitlede mesajların hatırlanabilir olmasını sağlar.

Author avatar
creatuce
https://creatuce.com/